Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2022-02-10

Arvydas Gervelė


2022 m. metinės veiklos užduotys: 

1 užduotis: Papildomų elektroninių paslaugų teikiamų per VIISP konstravimas ir įdiegimas, dokumentų valdymo sistemos el. paslaugų modulio vystymas, praplečiant teikiamų paslaugų spektrą.

2 užduotis: Tarybos pirmininko  2019 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. O1E-213 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos informacinių išteklių vystymo plano patvirtinimo“ atnaujinimas ir vykdymas.

3 užduotis: Atlikti administracinės paskirties objektų rinkos tyrimą (patalpų nuoma) Kauno mieste. Įvertinti VĮ Turto bakas siūlomas administracinės paskirties patalpas.

4 užduotis: Padidinto pravažumo tarnybinių automobilių įsigijimas, siekiant pagerinti Tarybos teritorinių padalinių veiklą. ​

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – energijos inžinerija.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – turto valdymo patirtis.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai.