Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2023-03-03

Arvydas Gervelė


2023 m. metinės veiklos užduotys: ​

1 užduotis: Organizuoti Techninės priežiūros departamento darbuotojams nemokamai išduodamų asmens apsaugos priemonių įsigijimą ir paskirstymą.

Vertinimo rodiklis: Iki 2023 m. birželio 1 d. atlikti rinkos tyrimą, parengti viešųjų pirkimų dokumentaciją planuoti sutarties pasirašymą.

Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. užtikrinti sutarties kontrolę darbo rūbų paskirstymą teritoriniams padaliniams.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-09-01

2 užduotis: Inicijuoti darbdavio civilinės atsakomybės ir darbuotojų nuo nelaimingų atsitikimų darbe draudimo paslaugų įsigijimą, sutarties pasirašymą.

Vertinimo rodiklis: Iki 2023 m. gegužės 1 d. atlikti rinkos tyrimą, parengti viešųjų pirkimų dokumentaciją planuoti sutarties pasirašymą.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-05-01

3 užduotis: Užtikrinti informacijos, susijusios su disponuojamu nekilnojamuoju turtu, ​jo išlaikymu eksploatacija ir sąnaudomis, pateikimą VĮ Turto bankas (VTIPS sistema).

Vertinimo rodiklis: Iki 2023 m. kovo 31 d. pateikti VTIPS sistemoje papildomą informaciją apie turtą, jo eksploatavimą ir išlaikymo sąnaudas, pagal sistemoje nustatytas taisykles už 2022 m.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-03-31

4 užduotis: Projektų įgyvendinimas:

1)Service Desk,

2)Robotizavimo (angl. Robotic Process Automation (RPA)) projektas;

3) IP telefonija Ivanti Voice arba lygiaverčio sprendimo

Vertinimo rodiklis: 2023 m. pirkimo dokumentacijos rengimo organizavimas, pirkimo procedūrų

vykdymas, savalaikė projekto/-ų įgyvendinimo kontrolė, pagalba kolegoms, įsitraukimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – energijos inžinerija.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – turto valdymo patirtis.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai.