Įeiti
Publikuota: 2022-04-19. Atnaujinta: 2022-04-19

Artūras Viškelis


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais
 •  Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 •  Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
 • Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 • Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
 • Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
 • Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 • Prižiūri ir kontroliuoja, ar DAEI apskaitos vienetų sistemos dalyvių kiekvienos rinkai pateiktos degalų siuntos DAEI apskaitos vienetų sistemoje deklaruoti duomenys atitinka Alternatyviųjų degalų įstatyme nurodytus reikalavimus.
 • Teikia informaciją ir (ar) dokumentus DAEI apskaitos vienetų sistemos dalyviams ir DAEI apskaitos vienetų sistemos valdytojui.
 • Vadovaudamasis Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių dalyvių fizinių patikrinimų tvarkos aprašu, atlieka DAEI apskaitos vienetų sistemos dalyvių ir energetikos įmonių fizinius patikrinimus.
 • Atlieka DAEI apskaitos vienetų sistemos dalyvių pateiktų metinių atestuoto auditoriaus arba audito įmonės audito ataskaitų vertinimą dėl DAEI apskaitos vienetų (ar jų dalies) įskaitymo.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


 Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – teisė;
 • studijų kryptis – statistika (arba);
 • studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

​arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
 • darbo patirtis – analitinio darbo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – 1 metai.