Įeiti
Publikuoti: 2023-05-22. Atnaujinta: 2023-05-22

Anatanas Strigauskas


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontroles veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontroles veiklų atlikimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Nagrineja skundus ir kitus dokumentus sudetingais klausimais del priežiūros ir (ar) kontroles vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudetingais klausimais del priežiūros ir (ar) kontroles vykdymo nagrinejimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 • Planuoja priežiūros ir (ar) kontroles veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontroles veiklų planavimą.
 • Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontroles veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontroles veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
 • Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudetingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudetingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 • Rengia teises aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus del priežiūros ir (ar) kontroles arba prireikus koordinuoja teises aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų del priežiūros ir (ar) kontroles rengimą.
 • Atlieka administracinių nusižengimų tyrimą.
 • Tikrina naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus, dalyvauja sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.
 • Teikia išvadas del energetikos Frenginių Frengimo ir eksploatavimo veiklai atestatų išdavimo.
 • Tiria elektros energetikos objektų, energetikos Frenginių avarijas ir darbo sutrikimus.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas atitinka šiuos specialius reikalavimus:

 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);
 • studijų kryptis – elektros inžinerija (arba); arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – elektros energetikos srities patirtis:
 • darbo patirties trukme – 1 metai.
 • Transporto priemonių pažymejimai:
 • tureti vairuotojo pažymejimą (B kategorija).