Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2020.09.11

Aistė Griškonytė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Užtikrinti Tarybos priimamų sprendimų viešinimą aktualiais visuomenei klausimais.

2. Atlikti žiniasklaidos atstovų apklausą dėl Tarybos viešinamos informacijos išsamumo, aiškumo bei aktualumo.

3. Parengti aprašą (metodinius nurodymus) Tarybos Techninės priežiūros departamentui, ypatingą dėmesį skiriant teritoriniams padaliniams, dėl vidinės komunikacijos, siekiant užtikrinti informacijos sklaidą aktualiais klausimais žiniasklaidai ir visuomenei.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
 • Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
 • Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.
 • Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.
 • Formuoja Tarybos interneto svetainės strategiją, teikia siūlymus dėl  svetainės turinio bei informacijos atvaizdavimo formos.
 • Teikia siūlymus, kaip gerinti Tarybos išorinę ir vidinę komunikaciją.
 • Organizuoja mokymus žiniasklaidai aktualiais pagal Tarybos kompetenciją klausimais.
 • Administruoja Tarybos interneto svetainę, užtikrinant sklandų jos funkcionavimą.
 • Rengia Tarybos metinę ataskaitą ir ją išleidžia, siekiant valstybės institucijoms, reguliuojamos įmonėms ir visuomenei pristatyti Tarybos metų veiklos rezultatus.
 • Formuoja Tarybos interneto svetainės strategiją, teikia siūlymus dėl  svetainės turinio bei informacijos atvaizdavimo formos.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – žurnalistika (arba) komunikacija (arba) kalbos studijos.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B1.