Įeiti
Publikuoti: 2023-06-05. Atnaujinta: 2023-06-05

Aida Milašauskienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:


 • ​Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

 • Apdoroja su stebesena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 • Rengia teises aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus del stebesenos ir (ar) analizes vykdymo arba prireikus koordinuoja teises aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų del stebesenos ir (ar) analizes rengimą.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebesena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 • Rengia teises aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus del priežiūros ir (ar) kontroles arba prireikus koordinuoja teises aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų del priežiūros ir (ar) kontroles rengimą.

 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 • Dalyvauja Tarybos posedžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posedžiams.

 • Prireikus dalyvauja patikrinimuose, teikia išvadas Skyriaus vedejui, siekiant užtikrinti teises aktų reikalavimų Fgyvendinimą.

 • Analizuoja Fmonių pateiktus skaičiavimus bei teikia apie juos išvadas, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar valstybes reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje kainos apskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus.

 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos Fmonių, vartotojų atstovais, taip pat kitomis Fstaigomis, visuomeninemis organizacijomis, siekiant užtikrinti teises aktų​ reikalavimų Fgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja atitinka šiuos specialius reikalavimus:

 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis)
 • arba jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);
 • studijų kryptis – fizika (arba);
 • studijų kryptis – vadyba (arba);
 • studijų kryptis – finansai (arba); arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis)
 • arba jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – elektros energetikos srities patirtis;
 • darbo patirties trukme – 1 metai.
 • Užsienio kalbos mokejimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokejimo lygis – B1.