Įeiti

Dmitrij Krivochiža


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją.
 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų vykdymo, rengia atsakymus.
 • Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
 • Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Atlieka administracinių nusižengimų tyrimą.
 • Tikrina naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus, dalyvauja sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.
 • Teikia išvadas dėl energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai atestatų išdavimo.
 • Tiria energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus.
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams: gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
 • Transporto priemonių pažymėjimai: turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą.