Įeiti
Publikuota: 2021.02.01. Atnaujinta: 2021.02.01

Matas Taparauskas


  • Kuruoja centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo ir metodinius klausimus,

  • Kuruoja klausimus, susijusius su šilumos tiekėjų pateiktais investicijų projektais, šilumos sektoriuje atliekama energetikos objektų ir įrenginių valstybine kontrole,

  • Kuruoja klausimus, susijusius su licencijų išdavimu šilumos sektoriuje ir kitus šio sektoriaus klausimus,

  • Kuruoja šilumos paskirstymo metodų ir su jų taikymu susijusius skundų ir ginčų nagrinėjimo klausimus,

  • Kuruoja skundų ir ginčų dėl šilumos ir karšto vandens kainų ir investicijų projektų nagrinėjimą.​