Įeiti
Publikuoti: 2021-02-01. Atnaujinta: 2021-07-20

Matas Taparauskas


  • kuruoja centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo ir metodinius klausimus, taip pat klausimus, susijusius su šilumos tiekėjų pateiktais investicijų projektais, šilumos sektoriuje atliekama energetikos objektų ir įrenginių valstybine kontrole, 
  • taip pat kuruoja klausimus, susijusius su licencijų išdavimu šilumos sektoriuje, ir kitus šio sektoriaus klausimus, šilumos paskirstymo metodų ir su jų taikymu susijusius skundų ir ginčų nagrinėjimo klausimus bei skundų ir ginčų dėl šilumos ir karšto vandens kainų ir investicijų projektų nagrinėjimą.