Įeiti
Publikuoti: 2022-12-13. Atnaujinta: 2022-12-13

Laura Sakalytė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

·  Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

·  Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

·  Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

·  Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

·  Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

·  Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

·  Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

·  Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

·  Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

·  Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

·  Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

·  Dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose tam, kad pristatytų skyriaus išvadas, parengtas pažymas bei nutarimų projektus.

·  Prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų vykdymas.

·  Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

·  Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

·  išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

·  studijų kryptis – ekonomika (arba);

·  studijų kryptis – verslas (arba);

·  studijų kryptis – vadyba (arba);

·  arba:

·  išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

·  darbo patirtis – ekonominės analizės ir kainų skaičiavimo patirtis;

·  darbo patirties trukmė – 1 metai.

·  Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

·  kalba – anglų;

·  kalbos mokėjimo lygis – A2.​