Įeiti
Publikuota: 2014.02.17. Atnaujinta: 2019.06.28

4. Pažymos apie buvusį darbo užmokestį ir (ar) darbo stažą išdavimas


Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas 4
2.Administracinės paslaugos versija3
3.Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos apie buvusį darbo užmokestį ir (ar) darbo stažą išdavimas.
4.Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymą išduoti pažymą apie buvusį darbuotojui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir (ar) darbo stažą asmuo gali pateikti asmeniškai atvykęs į Tarybą, per pasiuntinį, atsiuntęs prašymą paštu arba elektroniniu paštu.

Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Tarybą, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Asmenų prašymo nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.

6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos prašymas, kuriame nurodoma asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, laikotarpis, už kurį prašoma pateikti pažymą, buvusios darbovietės pavadinimas, įstaigos, kuriai bus teikiama pažyma, pavadinimas.

Pateikiama asmens tapatybės dokumento kopija.

7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pagal poreikį.
8.Administracinės paslaugos teikėjas

Finansų skyriaus vedėja Regina Bružienė, tel. (8 5) 213 3462, el. p. regina.bruziene@vert.lt;

9.Administracinės paslaugos vadovasAdministracijos direktorė Simona Bindoriūtė-Ryliškienė, tel. (8 5) 253 1359, simona.bindoriute@vert.lt 
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPažyma parengiama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas pateikiamas laisva forma. Jame turi būti nurodyta informacija, nurodyta 6 punkte.
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis. Informaciją apie administracinę paslaugą galima rasti viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja Taryba. Dokumentams apdoroti Taryboje naudojama kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema.
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Galutinė administracinė paslauga.

Priimant prašymą būtina patikrinti, ar pateikta visa būtina informacija, ar prašymas pasirašytas.

15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAsmenų prašymų išduoti pažymą apie buvusį darbuotojui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir (ar) darbo stažą paslaugos teikimo aprašymas saugomas 1.2 byloje (pagal Tarybos dokumentacijos planą).