Įeiti

Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimas


VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS IR PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĘ BŪKLĘ IŠDAVIMAS

 

1.
Paslaugos pavadinimas

Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimas;

Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę paleidimo derinimo darbams išdavimas.

2. Paslaugos gavėjai

Juridiniai asmenys

Fiziniai asmenys

3. Paslaugos tipas: elektroninė / neelektroninė paslaugaElektroninė paslauga
3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2e39690299dc11e9aab6d8dd69c6da66/asr
3.2. Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)

Prašymai dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo teikiami tik nuotoliniu būdu, per Elektroninius valdžios vartus.

Prašymo forma pildoma ir dokumentai talpinami Elektroninės valdžios vartuose,  www.epaslaugos.lt

4.Paslaugos teikimo trukmė

Bendra tvarka: Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paslauga suteikiama per 10 darbo dienų, nuo prašymo gavimo ir visų dokumentų pateikimo dienos. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma ar Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma paleidimo derinimo darbams išduodamos per 2 darbo dienas nuo apmokėjimą už paslaugą patvirtinančio dokumento gavimo dienos.

 

Skubos tvarka: Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paslauga suteikiama per 5 darbo dienas, nuo prašymo gavimo ir visų dokumentų pateikimo dienos. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma ar Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma paleidimo derinimo darbams išduodamos per 1 darbo dieną nuo apmokėjimo už paslaugą patvirtinančio dokumento gavimo dienos.

5. Paslaugos kaina

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarka, patvirtinta Tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. O3E-301 „Dėl Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo" https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/83112a805b0011eb9dc7b575f08e8bea:

Energetikos įrenginių, kurių galia iki 30 kW (imtinai):

Eil. Nr.Energetikos įrenginių galia, kWPaslaugos kaina, EurPaslaugos kaina, skubos tvarka, Eur
1.3032,9065,80

 

Energetikos įrenginių, kurių galia viršija 30 kW, bet yra mažesnė kaip 1 MW:

 

Eil. Nr.Energetikos įrenginių galia, kWPaslaugos kaina, EurPaslaugos kaina, skubos tvarka, Eur
1.Nuo 30,01 iki 9042,8085,60
2.Nuo 90,01 iki 15052,70105,40
3.Nuo 150,01 iki 21062,60125,20
4.Nuo 210,01 iki 27072,50145,00
5.Nuo 270,01 iki 33082,40164,80
6.Nuo 330,01 iki 39092,30184,60
7.Nuo 390,01 iki 450102,20204,40
8.Nuo 450,01 iki 510112,10224,20
9.Nuo 510,01 iki 570122,00244,00
10.Nuo 570,01 iki 630131,90263,80
11.Nuo 630,01 iki 690141,80283,60
12.Nuo 690,01 iki 750151,70303,40
13.Nuo 750,01 iki 810161,60323,20
14.Nuo 810,01 iki 870171,50343,00
15.Nuo 870,01 iki 930181,40362,80
16.Nuo 930,01 iki 999191,30382,60

 

Energetikos įrenginių, kurių galia yra 1 MW ir daugiau kaip 1 MW:

Eil. Nr.
Energetikos įrenginių galia*, kWPaslaugos kaina, EurPaslaugos kaina, skubos tvarka, Eur
1.Nuo 1 000 iki 1 499192,95385,90
2.Nuo 1 500 iki 1 999209,40418,80
3.Nuo 2 000 iki 2 499225,85451,70
4.Nuo 2 500 iki 2 999242,30484,60
5.Nuo 3 000 iki 3 499258,75517,50
6.Nuo 3 500 iki 3 999275,20550,40
7.Nuo 4 000 iki 4 499291,65583,30
8.Nuo 4 500 iki 4 999308,10616,20
9.Nuo 5 000 iki 5 499324,55649,10
10.Nuo 5 500 iki 5 999341,00682,00
11.Nuo 6 000 iki 6 499357,45714,90
12.Nuo 6 500 iki 6 999373,90747,80
13.Nuo 7 000 iki 7 499390,35780,70
14.Nuo 7 500 iki 7 999406,80813,60
15.Nuo 8 000 iki 8 499423,25846,50
16.Nuo 8 500 iki 8 999439,70879,40
17.Nuo 9 000 iki 9 499456,15912,30
18.Nuo 9 500 iki 9 999472,60945,20
19.Nuo 10 000 iki 10 499489,05978,10
20.Nuo 10 500 iki 10 999505,501011,00
21.Nuo 11 000 iki 11 499521,951043,90
22.Nuo 11 500 iki 11 999538,401076,80
23.Nuo 12 000 iki 12 499554,851109,70
24.Nuo 12 500 iki 12 999571,301142,60
25.Nuo 13 000 iki 13 499587,751175,50
26.Nuo 13 500 iki 13 999604,201208,40
27.Nuo 14 000 iki 14 499620,651241,30
28.Nuo 14 500 iki 14 999637,101274,20
29.Nuo 15 000 ir daugiau653,551307,10

* Jei energetikos įrenginių galia (kW) nurodyta su kableliu, tuomet energetikos įrenginio galia apvalinama į mažesnę pusę iki sveiko skaičiaus.

Elektros tinklai, šilumos tinklai, gamtinių dujų sistemos, naftos ir naftos produktų vamzdynai ir sistemos:

Eil. Nr.
Tinklų ilgis*, mPriklausomai nuo tinklų ilgio objekto patikrinimui skirtas laikas, val.Paslaugos kaina, EurSkubos tvarka, Eur
1.Iki 500446,0192,02
2.Nuo 500 iki 999891,49182,98
3.Nuo 1 000 iki 9 99912136,97273,94
4.Nuo 10 000 iki 29 99916182,45364,90
5.Nuo 30 000 iki 49 99920227,93455,86
6.50 000 ir daugiau24273,41546,82

* Jei tinklų ilgis (m) nurodytas su kableliu , tuomet tinklų ilgis apvalinamas į mažesnę pusę iki sveiko skaičiaus.

Energetikos įrenginių paleidimo–derinimo darbų pažyma, nurodyta Aprašo 4 punkte išvardintiems energetikos įrenginiams:

Eil. Nr.
Paslaugos kaina, EurPaslaugos kaina, skubos tvarka, Eur
1.32,9065,80

 

DĖMESIO! Nepriklausomai nuo to, ar Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma ir/ar Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma paleidimo-derinimo darbams yra išduodama ar neišduodama, suteikus energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paslaugą, Tarybos darbuotojai pateikia sąskaitą faktūrą energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojui ar statytoją pagal įgaliojimą atstovaujančiam asmeniui, kuris privalo apmokėti sąskaitą faktūrą.

6. Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)Mokestis už suteiktą paslaugą atliekamas gavus pranešimą Elektroniniuose valdžios vartuose. Tarybos atsiskaitomoji sąskaita LT944010051005056575, „Luminor bank", AB, mokėjimo paskirtyje nurodyti elektroninės paslaugos užsakymo ID numerį.
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas, kai išduodama Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma, apima: patikrinimą, ar energetikos objektas ir/ar įrenginys pastatytas, įrengtas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto sprendinius arba techninę užduotį su schema, ar techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto sprendiniai arba techninė užduotis su schema neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams; patikrinimą, ar atlikti visi reikalingi energetikos objektų ir/ar energetikos įrenginių įrengimo, montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo-derinimo darbai; patikrinimą, ar pastatyti, įrengti, rekonstruoti ar modernizuoti, energetikos objektai ir/ar energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį. Tarybos darbuotojai, patikrinę pastatytų, įrengtų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę, bei nenustatę teisės aktų nuostatų pažeidimų ar kitų trūkumų, surašo Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktą, kurio pagrindu išduodama Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktą, kai pažyma neišduodama, kai atsisakoma išduoti Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, jame nurodant nustatytus trūkumus ir (ar) teisės aktų pažeidimus.

Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas, kai išduodama energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma paleidimo-derinimo darbams, apima: patikrinimą, ar energetikos objektas ir/ar energetikos įrenginys pastatytas, įrengtas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto sprendinius arba techninę užduotį su schema, ar techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto sprendiniai arba techninė užduotis su schema neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams. Tarybos darbuotojai, patikrinę pastatytų, įrengtų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę prieš atliekant energetikos įrenginių paleidimo derinimo darbus, bei nenustatę teisės aktų nuostatų pažeidimų ar kitų trūkumų, surašo Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktą, kurio pagrindu išduodama Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma paleidimo-derinimo darbams arba Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktą, kai pažyma paleidimo-derinimo darbams neišduodama, kai atsisakoma išduoti Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą paleidimo derinimo darbams, jame nurodant nustatytus trūkumus ir (ar) teisės aktų pažeidimus .

Tarybos darbuotojai, atlikę energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paslaugą, pateikia sąskaitą faktūrą energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojui ar statytoją pagal įgaliojimą atstovaujančiam  asmeniui.

Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos ir Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams (toliau – kartu pažyma) išduodamos naudojantis Tarybos dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) priemonėmis.

Tarybos darbuotojas, nenustatęs pažeidimų bei trūkumų, parengia DVS pažymą, ir ją suderina su Tarybos skyriaus vedėju. Suderinta pažyma pasirašoma Tarybos darbuotojo. Pažyma išduodama tik tuomet, kai yra sumokėta įmoka už energetikos įrenginio (-ių) techninės būklės patikrinimą.

Tarybos darbuotojo pasirašytas Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktas, kai pažyma neišduodama, ar Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktas, kai pažyma paleidimo-derinimo darbams neišduodama, išsiunčiamas statytojui ar statytoją pagal įgaliojimą atstovaujančiam asmeniui elektroninių ryšių priemonėmis per Elektroninius valdžios vartus.

Tarybos darbuotojo pasirašyta pažyma yra išduodama statytojui ar statytoją pagal įgaliojimą atstovaujančiam asmeniui elektroninių ryšių priemonėmis per Elektroninius valdžios vartus.

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoEnergetikos statinio ar įrenginio statytojas ar statytoją pagal įgaliojimą atstovaujantis asmuo Elektroniniuose valdžios vartuose privalo Tarybai pateikti prašymą, įgaliojimą, kai veikiama pagal įgaliojimą ir priklausomai nuo to kokio energetikos objekto ar energetikos įrenginio techninės būklės patikrinimo paslaugą užsako Aprašo 1 priede ir/ar Aprašo 2 priede nurodytus dokumentus.
9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)

Tarybos Techninės priežiūros departamento Teritorinių skyrių specialistai, atsakingi už elektros, šilumos, dujų, naftos energetikos sektorių sritį.

Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje: http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai.

10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Skundo padavimas nesustabdo skundžiamo sprendimo vykdymo.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2. Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo";

3. Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo";

4. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo";

5. Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo";

6. Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo";

7. Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo";

8. Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277 „Dėl Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo";

9. Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37 „Dėl Degalinių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo";

10. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr.1747 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų patvirtinimo";

11. Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės išdavimą tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-231 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

12. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo".