Įeiti
Publikuoti: 2016-07-01. Atnaujinta: 2022-02-21

Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją


  • Tarybos Administracijos direktorius - už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kovos su korupcija programos ir jos priemonių plano tinkamo įgyvendinimo organizavimą;​

  • Tarybos pirmininko pavaduotojas – už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kovos su korupcija programos ir jos priemonių plano vykdymo koordinavimą ir kontrolę;

  • Tarybos patarėjas korupcijos prevencijos klausimais – už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kovos su korupcija programos ir jos priemonių plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą​, kitus korupcijos prevencijos klausimus.