Įeiti
Publikuota: 2016.07.01. Atnaujinta: 2019.06.28

Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją


· Tarybos Administracijos direktorius - už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kovos su korupcija programos ir jos priemonių plano tinkamą įgyvendinimą;

· Tarybos Teisės departamentas - už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą. Teisės skyrius periodiškai, kartą per metus – iki einamųjų metų vasario 1 d., pateikia minėtos programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo rezultatus Tarybos pirmininkui ar jo įgaliotam Tarybos nariui bei Specialiųjų tyrimų tarnybai;

· Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir įvertinimo komisija – už kasmetinį motyvuotos išvados dėl Tarybos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo parengimą. Tarybos pirmininko įsakymu sudaryta komisija iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d. parengia ir pateikia Tarybos pirmininkui minėtos išvados projektą, nurodydama priemones, kurių reikia imtis didelei korupcijos pasireiškimo tikimybei atitinkamoje Tarybos veiklos srityje pašalinti.