Įeiti
Publikuoti: 2021-07-26. Atnaujinta: 2021-07-26

Laisvos formos pranešimu


Pranešime turi būti nurodyta, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešime turi būti pateikta ši informacija:

pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;

žinomą informaciją: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas; bet kokius kitus turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.