Įeiti

Interesų konfliktų prevencija


​​​​Tarybos patarėjas korupcijos prevencijos klausimais
Pavelas Kujalis
Adresas: Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius
Tel. +370 658 60702
El. p. [email protected]   

Tarybos patarėjo korupcijos prevencijos klausimais FUNKCIJOS


 Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašas.

 Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.    ​

 LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas.


​​Pasiūlymai ir iniciatyvos interesų konfliktų prevencijos klausimais:

El. p. [email protected], [email protected]