Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Kur kreiptis, jei gyvenamosiose patalpose yra per žema ar per aukšta oro temperatūra?


​Jei gyvenamųjų patalpų temperatūra neatitinka Lietuvos higienos normoje HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ nustatytų reikalavimų, gyventojai turi kreiptis į daugiabučio namo šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją arba namo administratorių.

Jeigu jie neatsižvelgia į gyventojų prašymus sureguliuoti temperatūrą, vartotojams siūloma kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą.