Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Kur galima sužinoti, ar daugiabučiame name efektyviai vartojama šilumos energija?


​Nuo 2016 m. vasario mėnesio pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, t. y. asmuo, kuris turi atitinkamą atestatą ir vykdo priežiūrą (priežiūros veiklą taip pat gali vykdyti ir pastato valdytojas) kiekvieną mėnesį turi nustatyti santykinius šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklius. Prižiūrėtojui taip pat nustatyta pareiga analizuoti gautus duomenis ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį pateikti juos pastato savininkui ar valdytojui, o kartą per metus parengti siūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo. Taigi, norėdami sužinoti, ar jūsų name energija naudojama efektyviai, turite savo iniciatyva kreiptis į namo valdytoją.