Įeiti
Publikuoti: 2020-02-19. Atnaujinta:

Kokią įtaką energijos ir kuro sąnaudų normatyvų būstui šildyti normatyvai turi vartotojų mokėjimams?


Energijos ir kuro sąnaudų normatyvų būstui šildyti, geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros bei karšto vandens temperatūrai (cirkuliacijai) palaikyti nustatymą reglamentuoja Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika (toliau – Metodika). Pažymime, kad 2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Metodikos redakcija.

Paaiškiname, kad remiantis šilumos tiekėjų pateiktų faktinio šilumos suvartojimo šildymui per trejus šildymo sezono metus (2013–2014, 2014–2015, 2015–2016 m.) duomenų analizės rezultatais, naujoje Metodikos redakcijoje buvo sumažinti vidutiniai ir maksimalūs energijos sąnaudų normatyvai būstui šildyti, siekiant kad šie normatyvai atitiktų faktinį šilumos energijos suvartojimą skirtingose gyvenamųjų namų grupėse bei skatintų šilumos vartotojus didinti energijos vartojimo šildymui efektyvumą. Taip pat naujojoje Metodikos redakcijoje numatytas detalesnis normatyvų būstui šildyti diferencijavimas, išskiriant daugiau pastatų grupių pagal jų statybos metus ir statybos techninius reglamentus, kuriais vadovaujantis jie buvo pastatyti, atsižvelgiant į nuolat besikeičiančius pastatams taikomus energinio efektyvumo reikalavimus.

Informuojame, kad pagal 2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojusią Metodikos redakciją nustatyti normatyvai gali būti taikomi ne tik skirstant pastate suvartotą šilumą pastatuose pagal Tarybos rekomenduojamus ar su Taryba suderintus šilumos paskirstymo metodus, jie taip pat yra taikomi būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, kaip numatyta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme. Tai reiškia, kad pasikeitę vidutiniai ir maksimalūs normatyvai, įtvirtinti Metodikoje, turi įtakos ne tik šilumos paskirstymui pastatuose, bet ir būsto šildymo išlaidų kompensacijoms, taikomoms vartotojams.