Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta: 2024-04-15

Kaip vartotojai gali pasirinkti šilumos paskirstymo metodą?


​​Šilumos paskirstymas daugiabučiuose namuose yra vykdomas pagal šilumos paskirstymo metodus. Name taikomas šilumos paskirstymo metodas turi atitikti namo šildymo sistemos ypatumus.

Daugiabučio namo gyventojai šilumos paskirstymo metodą gali pasirinkti Civilinio kodekso nustatyta tvarka iš Tarybos rekomenduojamų metodų arba parengti ir, suderinę su Taryba, taikyti individualų šilumos paskirstymo metodą. Taryba yra parengusi 10 rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų ir suderinusi 20 vartotojų parengtų metodų, kurie yra paskelbti interneto svetainėje www.vert.lt:
- Jei daugiabučio namo gyventojai pasirenka vieną iš 10 rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų, apie savo sprendimą privalo informuoti šilumos tiekėją.
- Jei daugiabučio namo gyventojai nori taikyti vieną iš 20 vartotojų parengtų ir su Taryba suderintų metodų, privalo su prašymu leisti taikyti metodą kreiptis į Tarybą bei pateikti duomenis, įrodančius, jog namo šildymo sistema atitinka metode keliamus reikalavimus. Taryba, įvertinusi pateiktus duomenis, priima sprendimą leisti taikyti metodą arba, jeigu namo šildymo sistema neatitinka metode išdėstytų reikalavimų, neleisti.
- Jei vartotojams netinka nei vienas iš minėtų metodų, jie turi teisę parengti savo namo šildymo sistemos ypatumus atitinkantį metodą ir teikti jį derinti Tarybai. Jeigu metodas atitinka Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių reikalavimus, Taryba šį metodą tvirtina nutarimu.

Visais atvejais apie pasirinkimą taikyti šilumos paskirstymo metodą vartotojai privalo informuoti šilumos tiekėją.