Įeiti
Publikuoti: 2020-02-19. Atnaujinta: 2024-04-15

Ar alternatyviais energijos šaltiniais pastatuose pagaminta šilumos energija gali būti įvertinta, jei šiluma pastatui taip pat tiekiama ir centralizuotai?


​​Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintu teisiniu reglamentavimu, centralizuotai tiekiamos šilumos paskirstymas daugiabučiuose namuose yra atliekamas pagal Tarybos patvirtintus metodus, kuriuos iš  rekomenduojamų metodų, pasirenka patys vartotojai. Apie priimtą sprendimą taikyti rekomenduojamą šilumos paskirstymo metodą, vartotojai privalo informuoti šilumos tiekėją. Pažymėtina, jog pastatuose taikomas šilumos paskirstymo metodas privalo atitikti namo šildymo sistemos ypatumus.

Informuojame, kad kai pastate įrengti alternatyvūs energijos šaltiniai (saulės kolektoriai, šilumos siurbliai ir kt.), skirti pastato šilumos poreikiui karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) dengti, šilumai paskirstyti gali būti taikomi: Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-180 „Dėl Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodo Nr. 1 patvirtinimo“, Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodas Nr. 3, patvirtintas  2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-182 „Dėl šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodo Nr. 3 patvirtinimo“, ir Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6, patvirtintas 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-185 „Dėl Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 patvirtinimo“, kartu su aukščiau nurodytu Metodu Nr. 1.

Tai reiškia, kad centralizuotai tiekiamos šilumos paskirstymas gali būti atliekamas vertinant aplinkybę, kad pastate yra įrengti alternatyvūs energijos šaltiniai, kurių pagalba gaunama šilumos energija.