Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Kur kreiptis dėl žalos, patirtos sutrikus elektros energijos tiekimui ir dėl susidariusių viršįtampių sugedus buitiniams elektros prietaisams, atlyginimo?


​Tarybos kompetencija, įtvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalyje, yra susieta su Tarybos, kaip energetikos srityje veikiančių subjektų veiklos priežiūrą atliekančios įstaigos, funkcijomis, todėl Tarybai nėra suteikta teisė kiekvienu konkrečiu atveju vertinti galimai patirtos žalos apimtį ir duoti privalomus nurodymus dėl nuostolių atlyginimo šaliai.

Tokio pobūdžio vartotojų ir energetikos įmonių ginčai yra nagrinėjami civilinio proceso tvarka bendrosios kompetencijos teisme, kuris ir turėtų įvertinti visas civilinės atsakomybės sąlygas ir priimti sprendimą dėl žalos ir jos dydžio nustatymo bei atlyginimo. Tačiau minėtos dalies 8 punkte įrašyta Tarybos funkcija nustatyti energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus ir kontroliuoti, kaip jų laikomasi, o 22 punkte įrašyta funkcija nustatyta tvarka kontroliuoti energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą ir vartojimo efektyvumą.

Atsižvelgiant į paminėtas nuostatas rekomenduotina prieš kreipiantis į teismą dėl žalos atlyginimo kreiptis į Tarybą su prašymu įvertinti, ar nebuvo pažeisti energetikos objektų techninę saugą, eksploatavimą, energijos tiekimo patikimumą ir kokybę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai. Taryba atkreipia dėmesį, kad Tarybos įvertinimas gali turėti įtakos teisme sprendžiant bylą dėl žalos atlyginimo.