Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Kas yra elektros tinklų apsaugos zona?


​Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis nustato, kad apsaugos zona – šiame įstatyme nurodytų objektų apsaugai skirta teritorija, kurioje turi būti taikomos šiuo įstatymu nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.