Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Kas kiek laiko turi būti atlikti vartotojų įžeminimo įrenginių matavimai?


Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo 531 punkte numatyta, kad elektros energijos vartotojų įrenginių įžeminimo varža matuojama:
• iki 1000 V įtampos elektros įrenginių – ne rečiau kaip kartą per 3 metus;
• aukštesnės kaip 1000 V iki 35 kV įtampos elektros įrenginių – 1 kartą per 6 metus;
• liftų, skalbyklų, pirčių, kranų kėlimo mechanizmų ir kitų elektros įrenginių eksploatuojamų pavojingose ir labai pavojingose patalpose, įžeminimo (įnulinimo) – 1 kartą per metus;
• elektros įrenginių, eksploatuojamų nepavojingose patalpose, įžeminimo (įnulinimo) – 1 kartą per 3 metus.