Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Į ką reikėtų kreiptis sutrikus elektros energijos tiekimui?


​Esant elektros energijos tiekimo sutrikimui, reikia kreiptis į elektros energijos skirstomojo tinklo operatorių. Jo kontaktiniai duomenys nurodyti elektros energijos tiekimo sutartyje. Jei elektros energijos tiekimas sutriko daugiabučiame gyvenamajame name, kreipkitės į daugiabučio namo, kuriame gyvenate, elektros ūkio prižiūrėtoją – asmenį, kuris atsakingas už elektros įrenginių eksploatavimą, ar į namo administratorių arba namo bendrijos pirmininką.