Įeiti
Publikuoti: 2023-05-12. Atnaujinta: 2023-05-12

Ar privaloma keisti elektros apskaitos prietaisą į išmanųjį?


Operatorius keičia apskaitos prietaisus į išmaniuosius įgyvendindamas išmaniosios elektros energijos apskaitos diegimo projektą bei vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo nuostatomis. Išmaniosios apskaitos sistemos diegiamos vadovaujantis skirstomųjų tinklų operatoriaus parengtu planu dviem etapais. Pirmuoju etapu per išmaniųjų apskaitos sistemų ilgalaikių sąnaudų ir numatomos naudos rinkai ir atskiriems vartotojams ekonominiame vertinime numatytą laikotarpį išmaniosios apskaitos sistemos diegiamos vartotojų grupėms, atitinkančioms šiame vertinime nurodytus kriterijus, įskaitant kriterijus, susijusius su atitinkamu elektros energijos suvartojimu. Antruoju etapu likusiai vartotojų grupei išmaniosios apskaitos sistemos diegiamos, kai nustoja galioti vartotojo apskaitos prietaiso, kuris nėra išmanusis apskaitos prietaisas, teisinis metrologinis patvirtinimas, jeigu išmaniųjų apskaitos sistemų ilgalaikių sąnaudų ir numatomos naudos rinkai ir atskiriems vartotojams ekonominiame vertinime nenumatyta kitaip. Skirstomųjų tinklų operatorius savo interneto svetainėje nurodo tvarką, pagal kurią vartotojai gali susipažinti su išmaniųjų apskaitos sistemų diegimo planu, ir skelbia informaciją apie išmaniųjų apskaitos sistemų diegimo etapų pradžią ir pabaigą.

Pagrindiniai išmaniosios apskaitos sistemos diegimo principai yra įvirtinti Elektros energetikos įstatymo nuostatose. Elektros energetikos įstatymu nustatyta Operatoriaus pareiga išmaniąją apskaitą diegti vadovaujantis Operatoriaus parengtu planu dviem etapais pagal minėtiems etapams nustatytus kriterijus bei interneto svetainėje (www.ismaniejiskaitikliai.lt) nurodyti tvarką, pagal kurią vartotojai gali susipažinti su išmaniųjų apskaitos sistemų diegimo planu, ir skelbti informaciją apie išmaniųjų apskaitos sistemų diegimo etapų pradžią ir pabaigą.​