Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Ar elektros tinklų operatorius, apskaičiuodamas prijungimo įmoką, apskaičiavimams gali naudoti didesnę leistinąją naudoti galią nei vartotojas pageidauja įsirengti?


​Taip. Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos, patvirtintos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235, 12.4 punktas nustato, kad tais atvejais, kai vartotojas pageidauja I arba II aprūpinimo elektra patikimumo kategorijos (Patikimumo kategorija, remiantis Elektros tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, apibrėžiama remiantis dviem pagrindiniais kriterijais: ​​kuriam laikui elektros energijos tiekimas gali būti nutrauktas ir iš kelių elektros šaltinių vartotojas bus aprūpinamas elektra. III patikimumo kategorija taikoma standartiškai, jei vartotojas ir operatorius nesusitaria kitaip), operatorius, apskaičiuodamas prijungimo įmoką, naudoja naujai prijungiamą arba didinamą leistinąją naudoti galią padaugintą iš dviejų.