Įeiti

Kaip nustatyti, kokios vartotojų grupės prijungimo įkainiai turėtų būti taikomi?


Kriterijai, kuriais remiantis vartotojai skirstomi į grupes, įtvirtinti Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 5 punkte, tai yra:

1. I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia arba suminė leistina naudoti galia yra ne didesnė nei 500 kW ir kurių geometrinis atstumas nuo įvadinės elektros apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki artimiausios 0,4/(6)10kV transformatorinės yra ne didesnis nei 100 m (imtinai);

2. II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia arba suminė leistina naudoti galia yra ne didesnė nei 500 kW ir kurių geometrinis atstumas nuo įvadinės elektros apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki artimiausios 0,4/(6)10kV transformatorinės yra virš 100 m iki 400 m (imtinai);

3. III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia arba suminė leistina naudoti galia yra ne didesnė nei 500 kW ir geometrinis atstumas nuo įvadinės elektros apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki artimiausios 0,4/(6)10kV transformatorinės yra virš 400 m iki 1 000 m (imtinai).​