Įeiti
Publikuota: 2020.02.13. Atnaujinta:

Kaip skaičiuojama mokėtina suma už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą?


1 m3 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų mokėtiną sumą sudaro:
- geriamojo vandens tiekimo kaina, Eur/m3;
- nuotekų tvarkymo kaina, Eur/m3;
- atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina, Eur butui ar apskaitos prietaisui per mėn.

Mokestis už faktiškai sunaudotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą apskaičiuojamas 1 m³ geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų kainą dauginant iš suvartoto geriamojo vandens kiekio (m³), o pardavimo kaina yra fiksuotas dydis.