Įeiti
Publikuota: 2020.02.13. Atnaujinta:

Ar mokėčiau mažiau, jei laistymui naudojamas vanduo būtų apskaitomas atskirai?


​Vartotojai, gyvenantys individualiuose namuose ir gaunantys centralizuotas geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugas, atskiru prašymu gali kreiptis į geriamojo vandens tiekėją dėl poįvadinio apskaitos prietaiso, skirto apskaityti laistymui sunaudojamą vandenį, įrengimo. Geriamojo vandens tiekėjas savo lėšomis turi įrengti ir prižiūrėti apskaitos prietaisus, Jei vartotojui, gyvenančiam individualiame name, įrengtas antras apskaitos prietaisas, skirtas apskaityti vandens kiekį, sunaudotą laistymui, vartotojas geriamojo vandens tiekėjui moka tik už sunaudotą geriamojo vandens kiekį (m3), t. y. nemoka už suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, tačiau moka dar vieną mėnesinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainą (pardavimo kainą) už antrą įrengtą apskaitos prietaisą. Jeigu nebūtų įrengtas antras apskaitos prietaisas, vartotojas mokėtų ir nuotekų tvarkymo kainą už visą sunaudotą geriamąjį vandenį (tiek buities poreikiams, tiek laistymui), tačiau mokėtų vieną pardavimo kainą už vieną įrengtą apskaitos prietaisą. Palyginimui, jeigu gyventojas naudojasi UAB „Vilniaus vandenys" paslaugomis ir per mėnesį sunaudoja 5 m3 geriamojo vandens buities poreikiams ir 5 m3 – laistymui, įsirengęs atskirą apskaitos prietaisą laistymui jis per mėnesį sutaupytų 2,13 Eur (su PVM), t. y. vietoj 13,97 Eur su PVM mokama suma sudarytų 11,84 Eur su PVM.