Įeiti

Klausimas


KLAUSIMAS. Konkursų aprašo 23.1.2.1, 23.10, 23.11 ir 23.13 papunkčiuose nurodoma, kad galima pateikti išrašus iš atitinkamų valstybės registrų. Pažymėtina, kad iš atitinkamų registrų gaunami elektroniniai išrašai, skirtingai nei pažymos, nebūna pasirašyti. Konkursų aprašo 24.2 papunktyje nurodyta, kad visi Konkurso dokumentai turi būti tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Ar iš atitinkamo valstybės registro gauto elektroninio išrašo be parašo pateikimas bus laikomas tinkamu dokumento pateikimu pagal Konkursų aprašo 24.2 papunktį? Jeigu ne, prašome paaiškinti, kaip iš valstybės registrų gautus išrašus pateikti, kad jie būtų laikomi pateikti tinkamai.

 

ATSAKYMAS. Išrašai, kurie gaunami iš atitinkamų valstybės registrų elektronine forma, šių registrų tvarkytojų (atsakingų asmenų) nėra pasirašyti, laikomi tinkamu ir atitinkančiu Konkursų aprašo 24.2 papunkčio reikalavimus, jeigu pateiktų išrašų išdavimą reglamentuojančiose taisyklėse nenumatyta, kad išrašas yra tvirtinamas atitinkamo asmens parašu. Šiuo atveju teikiama tokia išrašo elektroninė versija, kokią įstaiga išduoda.​