Įeiti
Publikuoti: 2020-02-25. Atnaujinta: 2020-02-25

Kokią informaciją nurodyti prašyme nagrinėti vartojimo ginčą?


Vartotojas prašyme nagrinėti vartojimo ginčą turi nurodyti:

- vardą, pavardę, adresą;

- skundžiamos įmonės, dėl kurios veiksmų (neveikimo) pateikiami reikalavimai, pavadinimą, buveinės adresą;

- vartojimo sutartį, dėl kurios kyla ginčas, jei sutartis sudaryta raštu;

- ginčo aplinkybes;

- vartotojo reikalavimą;

- informaciją, ar ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nesprendžia teismas arba vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, ar ginčo nagrinėjimas nebuvo nutrauktas;

- ar nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl to paties ginčo ir ar nėra priimtas vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjekto sprendimas dėl to paties ginčo;

- pridedamų dokumentų sąrašą.