Įeiti
Publikuoti: 2020-02-25. Atnaujinta: 2020-02-25

Kaip energijos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojas gali apginti savo teises ar teisėtus interesus?


Energijos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojas, manantis, jog įmonė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, ir siekiantis, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės arba teisėti interesai, turi teisę kreiptis į:

  • Įmonę ir nurodyti savo reikalavimą;
  • Subjektą, kompetentingą nagrinėti vartojimo ginčą ir priimti sprendimą;
  • Teismą.