Įeiti
Publikuoti: 2020-02-25. Atnaujinta: 2020-02-25

Kaip elgtis, jeigu įmonė atsiunčia raštą, kuriame nurodo, jog netenkina energijos vartotojo reikalavimų arba juos tenkina tik iš dalies?


Jeigu įmonė netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, vartotojas pasirinktinai gali kreiptis:
- į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo instituciją
arba
- į teismą.
Įmonės pateiktame atsakyme turi būti nurodyta, koks vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčą.