Įeiti
Publikuoti: 2020-02-19. Atnaujinta: 2024-04-15

Kodėl kiekvieną mėnesį, net ir nevartojant dujų, reikia mokėti pastoviąją tarifo dalį?


​Buitiniai vartotojai už suvartotas gamtines dujas atsiskaito pagal dvinarį tarifą, kuris susideda iš dviejų dalių:

     - pastoviosios tarifo dalies, kuri nepriklauso nuo suvartojamo gamtinių dujų kiekio (ir yra mokama kiekvieną mėnesį, kaip fiksuotas dydis);

     - kintamosios tarifo dalies už kiekvieną suvartotą gamtinių dujų kubinį metrą.

Pastovią tarifo dalį sudaro gamtinių dujų bendrovės patiriamos pastoviosios sąnaudos (dujotiekių ir dujinių įrenginių eksploatavimas, priežiūra, remonto ir atnaujinimo darbai). Šios sąnaudos nepriklauso nuo to, kokį gamtinių dujų kiekį vartotojas suvartoja. Dujų įmonė privalo užtikrinti galimybę kiekvienam vartotojui bet kuriuo metu naudotis dujų sistema, t. y. tinklai visą laiką turi būti prižiūrimi ir juose palaikomas reikiamas dujų slėgis. 

Kintamąją tarifo dalį sudaro importuojamų gamtinių dujų kaina, išlaidos jų pristatymui iki vartotojo (perdavimas ir skirstymas vamzdynais), lėšos, būtinos saugumui ir patikimumui užtikrinti, tiekėjui nustatoma leistina uždirbti pelno norma ir mokesčiai.