Įeiti
Publikuoti: 2020-02-13. Atnaujinta:

Kokius dokumentus turi pateikti gamintojas, norintis dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione?


​Aukcionų organizavimo tvarką detalizuoja Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai, patvirtinti Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (toliau – Nuostatai). Nuostatų 34 punkte yra pateiktas dokumentų sąrašas, kuriuos privalo pateikti gamintojai, norintys dalyvauti skatinimo kvotos paskirstymo aukcione.