Įeiti
Publikuoti: 2020-02-13. Atnaujinta:

Kaip turi būti nurodytas kainos priedas?


​Pagal Nuostatų 10 punktą aukciono dalyviai tarpusavyje konkuruoja teikdami pasiūlymus pageidaujamam kainos priedui (Eur/MWh). Maksimalus galimas kainos priedas gali būti nurodytas toks, kokį Taryba nutarimu patvirtino konkrečiam aukcionui, kiti pasiūlymai turi būti teikiami 0,05 Eur/MWh kainos priedo žingsnio tikslumu (0,05 Eur tikslumu). Mažiausias pasiūlytas kainos priedo dydis gali būti lygus nuliui. Atkreipiame dėmesį, kad jei aukciono dalyvio pasiūlytas pageidaujamo kainos priedo dydis viršys aukciono sąlygų apraše nustatytą didžiausią galimą kainos priedo dydį arba bus pateiktas ne 0,05 Eur/MWh tikslumu, toks pasiūlymas bus laikomas negaliojančiu, o aukciono dalyvis neįtraukiamas į aukciono dalyvių pateiktų pasiūlymų dėl kainos priedo eilę.