Įeiti
Publikuoti: 2020-02-13. Atnaujinta:

Kaip nurodyti vietovę, kurioje gamintojas planuoja statyti elektros energijos įrenginius?


​Pateikdamas prašymą dalyvauti aukcione, gamintojas privalo nurodyti vietovę, kurioje gamintojas planuoja statyti elektros gamybos įrenginius taip, kad būtų galima nustatyti šių įrenginių esamą ar planuojamą buvimo vietą.

Nurodant vietovę, atsižvelgiant į elektros gamybos įrenginių buvimo vietą, jų techninę specifiką (pvz., saulės šviesos elektrinės gali būti statomos ant pastatų stogų ar integruojamos į pastatą arba jo dalį, todėl gali būti aktualus ir buto numeris), rekomenduotina remtis bendraisiais reikalavimais, kurie taikytini adreso struktūrai pagal Adresų formavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092, t. y. nurodant savivaldybę (išskyrus atvejus, kai adreso objektas yra savivaldybės centre), seniūniją (išskyrus miestų seniūnijas), gyvenamąją vietovę, gatvę (išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose gatvės nesudaromos), žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numerį gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje, korpuso numerį, jeigu jis yra suteiktas, buto ar negyvenamosios patalpos numerį (jeigu patalpa yra adreso objektas).