Įeiti
Publikuoti: 2020-02-13. Atnaujinta:

Ar Nuostatų 34.2, 34.3, 34.4, 34.8, 34.12 ir 34.13 papunkčiuose nurodyti patvirtinimai turi būti pateikti kiekvienas kaip atskiras dokumentas ir turi būti pasirašyti gamintojo ar jį atstovaujančio asmens?


​Nuostatų 34.2, 34.3, 34.4, 34.8, 34.12 ir 34.13 papunkčiuose nurodytus patvirtinimus gamintojai pateikia laisva forma, pasirašytus gamintojo arba jo įgalioto asmens. Nuostatuose nėra įtvirtinto reikalavimo teikti šiuos patvirtinimus kiekvieną kaip atskirą dokumentą. Todėl patvirtinimai gali būti teikiami kiekvienas kaip atskiras dokumentas arba visi kaip vienas dokumentas. Tačiau, siekiant aiškumo, siūlome tiek vienu, tiek kitu atveju teikiant patvirtinimus nurodyti, pagal kurį Nuostatų papunktį atitinkamas patvirtinimas teikiamas.