Įeiti
Publikuoti: 2020-02-13. Atnaujinta:

Ar reikia pranešti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie pakeistus veikiančios fotovoltinės saulės elektrinės keitiklius (inverterius)?


Teisės aktuose nėra numatytas reikalavimas, jog fotovoltinės saulės elektrinės savininkas arba jo įgaliotas asmuo turėtų informuoti Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą apie elektrinės eksploatavimo metu pakeistus keitiklius.

Pažymime, kad keitiklis yra įrenginys, kuris fotovoltinės saulės modulių nuolatinę įtampą (nuolatinę srovę) keičia į kintamą įtampą (kintamą srovę). Jis skirtas pagamintą energiją pakeisti į naudotiną energijos formą. Pakeitus keitiklius į tos pačios galios naujus keitiklius, fotovoltinės saulės elektrinės įrengtoji galia nesikeičia.

Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių 57 ir 65 p. nustatyta, kad fotovoltinės saulės elektrinės savininkas arba jo įgaliotas asmuo turi užtikrinti įrenginių tvarkingą techninę būklę, patikimą, efektyvų ir saugų eksploatavimą. Eksploatavimo metu energetikos įrenginiuose padaryti pakeitimai turi būti nedelsiant pažymėti schemose ir brėžiniuose. Atsakingasis darbuotojas, padaręs pakeitimą, turi pasirašyti, nurodyti savo pareigas ir pakeitimo datą.