Įeiti
Publikuoti: 2020-02-13. Atnaujinta: 2024-04-12

Ar nusipirkus/pardavus elektrinę, kurios pagamintai elektros energijai taikomas fiksuotas tarifas, nepakis tarifas ir bus toliau taikomas?


​Energijos gamintoju ar vartotoju, naudojančiu atsinaujinančius energijos išteklius, kuriam nustatyta tvarka gali būti taikomos skatinimo priemonės, laikomas asmuo, nuosavybės ar kita teise valdantis energijos gamybos įrenginį, naudojantį atsinaujinančius energijos išteklius, ir turintis leidimą vykdyti elektros energijos gamybos veiklą šiame įrenginyje, kai leidimas yra privalomas.

Tokio gamybos įrenginio perleidimas kitam asmeniui nepanaikina skatinimo priemonėmis suteikiamų garantijų įrenginį perėmusio asmens, atitinkančio anksčiau nurodytus reikalavimus, naudai ir nepakeičia šių skatinimo priemonių taikymo tvarkos, sąlygų, apimties ar laikotarpio, t. y. pardavus elektrinę ir toliau joje pagamintai elektros energijai bus taikomas nustatytas fiksuotas tarifas ir skatinimo laikotarpis nepakis (Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 62 punktas).