Įeiti
Publikuoti: 2020-02-13. Atnaujinta:

Ar gali būti atliktas sumontuotos fotovoltinės elektrinės įrenginių techninės būklės patikrinimas, jei operatorius dar neįrengė apskaitos ir neatliko operatoriaus tinklo pertvarkymo darbų?


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba negali atlikti fotovoltinės elektrinės įrenginių techninės būklės įvertinimo, kadangi Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 35 punkte nustatyta, kad vartotojų ar gamintojo elektros įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami tik tada, kai operatorius yra atlikęs visus reikalingus elektros tinklų įrengimo (rekonstravimo) bei visus kitus darbus, kurie yra būtini vartotojų ar gamintojų elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų.