Įeiti
Publikuoti: 2020-06-01. Atnaujinta: 2020-06-01

​Ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, prijungimo atveju visada reikia rengti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektą?


Vadovaujantis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, 566 punktu, šio Aprašo 562 punkte nurodytas elektros energiją gaminančių vartotojų ar asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas nėra rengiamas, jei planuojamo prijungti elektros gamybos įrenginio įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 5 kW ir neviršija 50 proc. vartotojo objektui suteiktos leistinosios naudoti galios dydžio, ir kai nėra būtina elektros tinklų plėtra. Tuo atveju, jei planuojamo prijungti elektros gamybos įrenginio įrengtoji galia yra didesnė kaip 5 kW ir (ar) viršija 50 proc. vartotojo objektui suteiktos leistinosios naudoti galios dydžio, planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas rengiamas, esant bent vienai iš šių sąlygų: 1) įtampos parametrai tinkle, prijungus elektros įrenginį, neatitiks Lietuvos standarto LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos" reikalavimų; 2) prijungus elektros įrenginį atsiras būtinybė keisti esamo elektros tinklo, prie kurio jungiami elektros įrenginiai, parametrus (transformatorius, elektros linijas, relines nuostatas, komutacinius įrenginius ir kt.) ir (ar) esamos komercinės elektros energijos apskaitos vietos keitimui būtina atlikti operatoriaus elektros tinklų plėtros darbus. ​