Įeiti
Publikuoti: 2020-06-01. Atnaujinta: 2020-06-01

Kas apmoka elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektą?


Kaip nustatyta Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo", 567 punkte, Elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas, jei jį yra būtina rengti, rengiamas elektros energiją gaminančio vartotojo lėšomis.​