Įeiti

Ar asmuo, siekiantis dalyvauti konkurse, gali užšifruotame faile kartu su pagal Konkursų aprašą reikalaujamais pateikti dokumentais pateikti papildomą failą (lydraštį), kuriame būtų pateikti paaiškinimai dėl pateikiamų dokumentų? (2023-04-07)


​ATSAKYMAS. Taip, gali. Užšifruotame faile su Konkurso dokumentais, be Konkursų aprašo 23 punkte nurodytų dokumentų, gali būti pateikiami ir papildomi dokumentai, kuriuose būtų išdėstyti paaiškinimai dėl pateiktų Konkurso dokumentų.

Atsakymo motyvai: Pažymėtina, kad pagal Konkursų aprašo 28 punktą, Taryba Konkurso vykdymo laikotarpiu gali reikalauti iš Konkurso dalyvių papildomos informacijos dėl Konkurso dokumentų patikslinimo ir paaiškinimo. Papildomi dokumentai, kuriuose būtų išdėstyti paaiškinimai dėl pateiktų Konkurso dokumentų, pateikti užšifruotame faile kartu su Konkursų aprašo 23 punkte nurodytais Konkurso dokumentais, galimai sumažins (panaikins) poreikį Tarybai reikalauti papildomų paaiškinimų ir informacijos, kas galimai leis sutrumpinti Konkurso dalyvių kvalifikacijos tikrinimo (vertinimo) etapą, taip pat prisidės, jog būtų tinkamai įvertinta Konkurso dalyvių atitiktis Konkursų aprašo 11 punkte nurodytiems reikalavimams.