Įeiti
Publikuoti: 2020-06-30. Atnaujinta: 2023-06-14

Ar galima saulės elektrinėje pagamintą elektros energiją perduoti kitam vartotojui?


​​Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 7 dalis įtvirtina, jog elektros energija gali būti gaminama gaminančio vartotojo elektrinėje, kuri yra geografiškai nutolusi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietos. Elektrinėje, kurios prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, visas pagamintas elektros energijos kiekis ar atskiram gaminančiam vartotojui priskirta jo dalis laikomi patiektais į elektros tinklus, nepaisant gaminančio vartotojo ar jų grupės elektros energijos vartojimo kiekio. Tokiu atveju su gaminančio vartotojo viena elektros energijos vartojimo vieta gali būti susietos tik to paties gaminančio vartotojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomos elektrinės arba jų dalys. Vienai elektros energijos vartojimo vietai gaminantis vartotojas gali priskirti kelias elektrines ar elektrinių dalis, nepaisant jų buvimo vietos.​

Vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių prijungimą detalizuoja Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas),  67 punktas nustato, jog elektros energiją gaminantis vartotojas, kurio elektros energijos gamybos įrenginio prijungimo prie elektros tinklų taškas sutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, gali dalį elektros energijos gamybos įrenginio priskirti kitai savo nuosavybės teise valdomai elektros energijos vartojimo vietai apie tai iš anksto pranešęs operatoriui.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog tam, kad gaminantis vartotojas galėtų jam priklausančiais elektros energiją generuojančiais įrenginiais pagamintą elektros energiją ar dalį jos naudoti kitame, geografiškai nutolusiame, vartojimo objekte, tik tuo atveju abu šie objektui turi nuosavybės teise priklausyti gaminančiam vartotojui bei būti prijungti prie operatoriaus elektros tinklo.  Tai reiškia, kad gaminančiam vartotojui priklausančioje saulės elektrinėje pagamintos elektros energijos perduoti kitam vartotojui negalima.