Įeiti
Publikuota: 2015.08.27. Atnaujinta: 2018.11.16

Tarptautinis bendradarbiavimas


Paskelbta                      Pavadinimas
​2018-11-16Komisijos sveikinimas kolegoms iš Latvijos
​2018-10-29ACER ir CEER pristatė 2017 m. elektros ir gamtinių dujų rinkų stebėsenos ataskaitą
​2018-09-25CEER paskelbė viešąją konsultaciją apie susietuosius produktus
​2018-09-12Komisijoje lankėsi Japonijos elektros energijos informacijos centro delegacija
​2018-09-07Lietuvos, Latvijos ir Estijos reguliuotojai pasirašė susitarimą dėl Baltijos šalių elektros energijos sistemos sinchronizavimo projekto
​2018-08-29Seminaras, kurio metu bus pristatyti Baltijos ir Suomijos gamtinių dujų įleidimo-išleidimo sistemos taškų tarifų nustatymo modelio kūrimo rezultatai
​2018-05-24Komisijos atstovai dalinosi gerąja gamtinių dujų sektoriaus reguliavimo patirtimi
​2018-05-04Komisijos sveikinimas kolegoms iš Latvijos
​2018-04-20Komisijos atstovai dalyvavo Baltijos regiono energetikos ir vandens sektoriaus forumuose
​2018-04-10Komisijoje lankėsi tarptautinio projekto apie išmaniąją apskaitą delegacija
​2018-03-29Europos Komisija paskelbė studiją apie galimus Europos Sąjungos dujų rinkos reguliavimo scenarijus
​2018-03-21VKEKK atstovas dalijosi Lietuvos patirtimi vertinant kapitalo kaštus ir derinant investicijas
​2018-03-19​ Komisijos atstovai dalijosi patirtimi apie atsinaujinančių išteklių skatinimo schemas
​2018-03-07CEER pristatė studiją apie gamtinių dujų naudojimo perspektyvas
​2018-01-25Apatarti regioninės gamtinių dujos rinkos klausimai
​2017-12-07Komisija - tarp WAREG įsteigusių narių
​2017-12-06Lietuvos ir Singapūro energetikos reguliuotojai pasikeitė gamtinių dujų sektoriaus reguliavimo patirtimi
​2017-11-28Baltijos ir Suomijos nacionalinių reguliavimo institucijų vadovai pasirašė regionines gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainodaros gaires
​2017-11-10Baltijos gamtinių dujų ir elektros rinkos forumuose aptarti sektorių rezultatai ir plėtros kryptys
​2017-11-03Darbą pradės naujieji CEER ir ACER vadovai
​2017-11-03ACER IR CEER pristatė 2016 m. elektros ir gamtinių dujų rinkų stebėsenos ataskaitą
​2017-09-08Baltijos šalių ir Suomijos energetikos reguliuotojai susitarė dėl regioninės rinkos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainodaros
​2017-06-30Patvirtintas Rinkų susiejimo operatoriaus planas
​2017-06-20Viešoji konsultacija dėl pagrindinių regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimo principų
​2017-06-14Energetikos reguliavimo institucijos susitarė dėl principų, kuriant bendrą Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos gamtinių dujų rinką
​2017-06-13CEER skelbia viešąją konsultaciją dėl 2018 m. Darbo programos
​2017-06-13​EPEX SPOT SE kreipėsi dėl galimybės teikti kitos paros ir einamosios paros prekybos paslaugas Lietuvos kainų zonoje
​2017-06-07Ateities energijos rinkų centras – aktyvus vartotojas
​2017-04-24Rygoje aptartos vandens, elektros ir gamtinių dujų sektorių aktualijos
​2017-03-29Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti nauji tinklų kodeksai gamtinių dujų sektoriuje
​2017-02-21CEER skelbia viešąją konsultaciją dėl skatinamojo reguliavimo mechanizmų taikymo
​2016-11-09CEER ir ACER pristato bendrą 2015 m. elektros ir gamtinių dujų rinkų ataskaitą
​2016-11-07ACER išplatino ataskaitą dėl dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodekso įgyvendinimo
​2016-10-05CEER paskelbė elektros ir gamtinių dujų tiekimo patikimumo ir kokybės rodiklių lyginamąją analizę
​2016-09-22CEER išplatino poziciją dėl skirstymo ir perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimo
​​2016-07-16ACER išplatino ataskaitą dėl perkrovos valdymo procedūrų įgyvendinimo dujų sektoriuje
​2016-07-20CEER Vartotojų konferencijoje – dėmesys aktyvesniam vartotojų dalyvavimui energetikos rinkoje
​2016-07-20CEER skelbia viešąją konsultaciją
​2016-07-20ACER Reguliuotojų valdybos susitikime paskelbtos svarbios ACER pozicijos
​2016-06-28Kviečiame dalyvauti CEER ir ACER vykdomose tarptautinėse viešosiose konsultacijose
​2016-05-04Baltijos šalių, Suomijos, Švedijos ir Lenkijos energetikos reguliuotojai bei rinkos dalyviai Vilniuje aptarė sektorių aktualijas
​2016-04-14Vyko 5-asis Europos Rytų partnerystės seminaras energetikos reguliavimo institucijoms
​2016-01-07Paskelbta CEER svarbiausių 2016 metų darbų programa
​2015-12-18ACER Reguliuotojų valdybos posėdyje – svarbiausi 2015 metų darbai
​2015-07-29Europos Komisijai teikiama Elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita
​2015-07-17Komisijos atstovai dalyvaus Dvynių projekte Gruzijoje
​2015-06-02Europos vartotojų teisių gynėjų susitikime – dėmesys energetikai
​2015-05-18Komisijoje lankėsi Gruzijos Nacionalinės energetikos ir vandens tiekimo reguliavimo komisijos atstovai
​2015-02-27Komisijoje lankėsi Vengrijos nacionalinio energetikos reguliuotojo atstovai
​2014-12-29Komisija informuoja apie priimtą REMIT įgyvendinimo reglamentą
​2014-11-27Komisijoje surengtas seminaras teisėjų padėjėjams
​2014-11-24Komisijos atstovai susitiko su Europos Audito Rūmų pareigūnais
​2014-11-10Aptarė Baltijos šalių elektros energijos rinkos aktualijas
​2014-10-14Europos Komisija įvardijo, ko trūksta vidaus energijos rinkai sukurti
​2014-10-08Komisijos atstovai susitiko su Gruzijos energetikos reguliuotojais
​2014-10-07Aptartas dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto įgyvendinimas
​2014-09-24ACER pristatė energetikos sistemos plėtros gaires
​2014-09-11Komisijoje lankėsi Austrijos reguliavimo institucijos atstovai
2014-05-23Komisijoje lankėsi Europos Audito Rūmų atstovai
​2014-04-23Komisija dalyvaus vandens reguliuotojų tinklo (WAREG) veikloje
2014-03-25Komisijoje lankėsi Mongolijos atstovų delegacija
2014-03-12Nacionalinės reguliavimo institucijos ir Nord Pool Spot pasirašė Supratimo memorandumą
2014-01-15Komisijoje vyko tarptautinės konsultacijos dėl Lietuvai svarbių bendro intereso projektų įgyvendinimo

 

Komisija yra Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) narė. Agentūra įsteigta vadovaujantis vienu iš Trečiojo energetikos paketo dokumentu – 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 713/2009.

Pagrindinės ACER funkcijos:
• teikti bendras rekomendacijas dėl valstybių sienas kertančių dujų vamzdynų ir elektros energijos tinklų. Remdamiesi tomis rekomendacijomis, vamzdynų ir elektros energijos tinklų operatoriai suformuluos konkrečias taisykles;
• tikrinti, ar pastarosios taisyklės atitinka pateiktąsias bendras rekomendacijas;
• svarstyti, kaip įgyvendinami tinklų plėtros dešimtmečio planai ES mastu ir nacionalinių tinklų plėtros planai;
• priimti sprendimus kelioms valstybėms svarbiais klausimais, kai nacionaliniai reguliuotojai nesutaria ar paprašo ACER nuomonės, pavyzdžiui, kaip operatoriams pasidalinti pajamas, gautas už labai pelningas piko (didžiausios paklausos) valandas;
• stebėti, kaip veikia bendroji rinka, pavyzdžiui, kokia mažmeninių kainų dinamika, kaip paisoma vartotojų teisių ir kaip tinklus pasiekia iš atsinaujinančių šaltinių pagaminta elektros energija. ACER kasmet skelbs stebėjimo rezultatų ataskaitą ir galės Europos Komisijai ir Europos Parlamentui siūlyti priemones, kuriomis būtų šalinamos vidaus rinkos kliūtys.
grey-Line2.jpg
Komisija taip pat yra Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) ir Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) narė. Komisijos darbuotojai yra šios asociacijos Vartotojų ir mažmeninių rinkų darbo grupės, Licencijavimo/Konkurencijos ir Tarifų/kainodaros komitetų nariai ir aktyviai dalyvauja jų veikloje. Komisija nuolat pateikia atnaujintus duomenis ERRA interneto puslapiui, kas ketvirtį parengia informaciją ERRA leidžiamam naujienų biuleteniui, padeda organizuoti tarptautinius seminarus, dalyvauja konferencijose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

 grey-Line2.jpg
Komisija kartu su kitų šalių reguliuotojais dalyvavo 2014 metais įsteigiant vandens reguliuotojų tinklą WAREG (angl. Water Regulators Network), skirtą bendradarbiavimui keičiantis gerąja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus reguliavimo praktika. Komisijos atstovai dalyvauja WAREG Generalinės Asamblėjos, Sekretoriato ir Institucinės bei Techninės darbo grupių veikloje.

grey-Line2.jpg
 2011 m. gruodžio 28 d. įsigaliojęs Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (toliau angliškai – REMIT) įpareigoja Valstybių narių nacionalines reguliavimo institucijas ir ACER bendradarbiauti atliekant didmeninės energetikos rinkos priežiūrą.   Tuo tikslu 2013 m. liepos 17 d. tarp 28 ES Valstybių narių ir ACER buvo pasirašytas Supratimo memorandumas, patikslinantis bendradarbiavimo sąlygas ir apimtį. Memorandumas nustato procedūras, kuriomis šalys vadovausis įgyvendindamos REMIT nuostatas.

Vadovaujantis 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, nustatančiu procedūras, kaip sudaromas bendro intereso projektų sąrašas, atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos bendradarbiauja tarpusavyje ir, pasitarusios su atitinkamais minėtų projektų vykdytojais, priima suderintus sprendimus dėl tarpvalstybinio investicinių sąnaudų paskirstymo kiekvienam projekto sistemos operatoriui ir sąnaudų įtraukimo į reguliuojamus tarifus. ​