Įeiti
Publikuoti: 2015-08-27. Atnaujinta: 2023-06-27

Tarptautinis bendradarbiavimas


​​​​Paskelbta                      Pavadinimas
2022-09-23
Lietuvoje lankysis ACER direktorius
​2022-09-01
Baltijos šalių nacionalinės reguliavimo institucijos ir Nord Pool bendradarbiaus aiškinantis kainos kilimą elektros energijos biržoje​
2022-08-25
Baltijos šalių reguliuotojai nepritaria elektros kainos ribos pakėlimui iki 5000 Eur/MWh
2022-07-21
Pateikta elektros energijos ir gamtinių dujų rinkos metinė ataskaita Europos Komisijai ​
2022-06-29
CEER skelbia viešąją konsultaciją dėl 2023 m. darbo programos​
2022-03-02
Bendras Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos energetikos reguliavimo institucijų pareiškimas dėl paramos Ukrainai ​
2022-02-10
Įvyko VERT ir Vengrijos ambasados atstovų susitikimas ​
2021-12-09
Įvyko VERT ir Prancūzijos ambasados atstovų susitikimas 
 2021-12-09
​Įvyko VERT ir Ispanijos ambasados atstovų susitikimas
2021-11-12
Baltijos elektros, dujų ir šilumos forumuose aptarti sektorių rezultatai ir plėtros kryptys 
2021-09-08
Dvišaliame Ukrainos ir Lietuvos energetikos reguliavimo institucijų susitikime aptartos bendradarbiavimo galimybės ​
 2021-08-27

Regioniniame Latvijos, Estijos ir Lietuvos energetikos reguliavimo institucijų susitikime aptartos elektros ir gamtinių dujų energetikos sektorių aktualijos 
​ 2021-08-19
Dvišaliame Lenkijos ir Lietuvos energetikos reguliavimo institucijų susitikime aptartos gamtinių dujų ir elektros energetikos sektorių aktualijos​
​2021-03-15VERT kviečia dalyvauti viešojoje konsultacijoje dėl elektros energijos tarpzoninių rizikos apsidraudimo galimybių
​2021-03-09
Išplatinta bendra ACER ir CEER pozicija dėl TEN-E reglamento peržiūros
2021-02-15
CEER ir ACER paskelbė poziciją dėl vandenilio ir vandenilio dujų gamybos elektrolizės būdu (power-to-gas) technologijų reguliavimo
​2021-02-11CEER ir ACER išplatino poziciją dėl vandenilio tinklų reguliavimo
​2020-09-01Baltijos šalių energetikos reguliuotojų susitikime – dėmesys elektros ir gamtinių dujų rinkoms
​2020-07-22Baltijos šalių reguliuotojai pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą dėl bendradarbiavimo vystant elektros energijos rinkas
​2020-06-26VERT kviečia rinkos dalyvius dalyvauti EK paskelbtoje viešojoje konsultacijoje dėl REMIT mokesčių
​2020-06-22Parengta ACER ir CEER pozicija dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių reglamento peržiūros
​2020-06-19CEER skelbia viešąją konsultaciją dėl 2021 m. darbo programos
​2020-02-14Aptartos Lietuvos ir Vengrijos energetikos sektorių aktualijos
​2019-12-20ACER paskelbė technines gaires dėl CO2 kiekio ribų apskaičiavimo pajėgumų mechanizmuose
​2019-09-16Baltijos ir Suomijos energetikos reguliavimo institucijų vadovai aptarė regioninės gamtinių dujų rinkos klausimus
​2019-08-22
CEER paskelbė tris ataskaitas, susijusias su Švarios energijos visiems europiečiams paketo nuostatų įgyvendinimu
​2019-07-31
ACER patvirtino koordinuotos tinklo eksploatavimo saugumo analizės, įrenginių svarbos atjungimo koordinavimui vertinimo elektros sektoriuje metodikas
​2019-06-21CEER skelbia viešąją konsultaciją dėl 2020 m. darbo programos
​2019-06-18Paskelbtas Švarios energijos paketas numato naujas užduotis energetikos reguliuotojui
​2019-05-24Vilniuje vyko WAREG Generalinės Asamblėjos renginiai
​2019-05-24Lietuvos ir Škotijos reguliuotojai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl patirties ir informacijos sklaidos vandens sektoriaus reguliavimo srityje
​2019-05-22Pasirašytas reguliavimo institucijų bendradarbiavimo susitarimas dėl sklandaus Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentine Europa projekto įgyvendinimo
​2019-03-29CEER skelbia viešąją konsultaciją dėl skaitmenizavimo iššūkių energetikos sektoriui
​2019-03-26Komisijoje lankėsi delegacija iš Danijos
​2019-02-15Patvirtinta koordinuoto apkrovų perskirstymo ir kompensacinės prekybos metodika Baltijos regionui
2019-02-08Pratęsiamas terminas, kada Baltijos šalių prekybos zonose galės veikti keli paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai
2019-01-23Europos Komisija skyrė paramą Baltijos šalių energetikos sistemos sinchronizacijos projektui

Tarptautinio bendradarbiavimo naujienų archyvas (2014–2018 m.)

**********

ACER

Taryba yra Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (angl. European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators –ACERnarė. ACER įsteigta 2011 m. vadovaujantis vienu iš Trečiojo energetikos paketo dokumentu – 2009 m. liepos 13 d. reglamentu (EB) Nr. 713/2009, kuris pakeistas patvirtinus Švarios energijos paketą (angl. Clean Energy Package – CEP), t. y. reglamentu (ES) 2019/942. ACER tikslas yra padėti reguliavimo institucijoms ES lygmeniu vykdyti valstybėse narėse vykdomas reguliavimo užduotis ir, prireikus, koordinuoti jų veiklą, tarpininkauti ir spręsti tarpusavio nesutarimus. ACER rūpinasi, kad tinkamai veiktų bendroji Europos dujų ir elektros rinka. ACER taip pat padeda įtvirtinti aukštos kokybės bendrą reguliavimo ir priežiūros praktiką, taip prisidėdama prie nuoseklaus, veiksmingo ir efektyvaus ES teisės taikymo, kad būtų pasiekti ES klimato ir energetikos tikslai. Kaip nepriklausoma Europos Komisijos Agentūra, skatinanti Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimą, ACER užtikrina, kad rinkos integracija ir reguliavimo sistemų suderinimas būtų vykdomi pagal ES energetikos politikos tikslus.

ACER siekia sukurti:
- Konkurencingą, integruotą rinką, suteikiančią vartotojams daugiau pasirinkimo galimybių.
- Efektyvią energetikos infrastruktūrą, užtikrinančią laisvą energijos judėjimą per sieną ir alternatyvius energijos šaltinius, tokiu būdu didinant tiekimo patikimumą ES įmonėms ir vartotojams.
- Skaidrią energijos rinką, užtikrinančią sąžiningas, išlaidas atspindinčias kainas vartotojams ir atgrasant nuo piktnaudžiavimo.

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių ACER yra pagrindinė institucija, kurianti bendrą energijos rinką, kuri būtų naudinga visiems ES vartotojams.

Viena svarbiausių ACER užduočių yra susijusi su dalyvavimu rengiant tinklų kodeksus ir vėliau prižiūrint jau patvirtintų tinklo kodeksų įgyvendinimą.

Taryba nuolat dalyvauja šiose ACER darbo grupėse: Elektros, Dujų, , Mažmeninės rinkos darbo grupėse, Rinkos integralumo ir skaidrumo komitete bei formuoja poziciją ir dalyvauja priimant sprendimus Reguliuotojų valdybos posėdžiuose.

ACER, glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis reguliavimo institucijoms, prižiūri, kad didmeninėse energijos rinkose nebūtų piktnaudžiaujama (šią funkciją ji prisiėmė 2012 m. pagal Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT), bei kad būtų užtikrinamas Reglamento (ES) Nr. 347/2013 nuostatų dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių įgyvendinimas.

CEER

Taryba yra Europos energetikos reguliuotojų tarybos (angl. Council of European Energy Regulators – CEER) narė ir jos atstovai dalyvauja šiose CEER darbo grupėse: Elektros, Dujų, Vartotojų ir mažmeninės rinkos, Skirstymo sistemų, Tarptautinių ryšių, Rinkos vientisumo ir skaidrumo; taip pat Lyginamosios analizės grupėje bei Ad hoc COVID-19 poveikiui analizuoti skirtoje grupėje. Tarybos atstovai nuolat pristato Tarybos pozicijas ir dalyvauja priimant sprendimus CEER Generalinės asamblėjos posėdžiuose.

 Atsižvelgiant į naująją CEER strategiją 2022-2025 m. nustatytos CEER prioritetinės darbo​ sritys:

- Energetikos sistemos integracija;
- Į vartotojus orientuotas dinaminis/kintantis reguliavimas;
- Sklandžiai veikiančios energetikos rinkos.​

ERRA

Taryba yra Energetikos reguliuotojų regioninės asociacijos (angl. Energy Regulators Regional Association – ERRA) narė. 

ERRA yra tarpinstitucinė ne pelno organizacija, kurią vienija bendras jos reguliavimo narių iš Europos, Azijos, Afrikos, Vidurinių Rytų, Šiaurės ir Pietų Amerikos tikslas pagerinti energetikos reguliavimą. ERRA skatina ir palengvina keitimąsi duomenimis, informacija ir patirtimi tarp savo narių, siekdama paremti reguliavimo sistemos stiprinimą ir tobulinimą visame pasaulyje ir prisidėti prie gebėjimų stiprinimo galimybių savo mokymo kursuose, internetiniuose ir kituose seminaruose, bei kuriant ryšius kasmetinėje Energetikos investicijų ir reguliavimo konferencijoje. ERRA suvaidino ypatingai svarbų vaidmenį spartinant energetikos reformas ir rinkos plėtrą Europoje ir Eurazijoje, o jos istorija nuo įkūrimo iki šių dienų siūlo svarbias pamokas, kaip remti savarankiškumo energetikos reguliavime pažangą.

ERRA svetainė suteikia prieigą prie visos svarbios informacijos apie Asociaciją: reguliuotojų narių, mokymo programų ir tinklalaidžių, internetinės tarifų duomenų bazės, daugybės ERRA komitetų ir darbo grupės leidinių ir analitinių dokumentų bei kitų naudingų tarptautinių organizacijų, užsiimančių energetika, visame pasaulyje išteklių interneto bibliotekoje. ERRA gebėjimų stiprinimo veiklose gali dalyvauti tiek reguliavimo, tiek ir kitos institucijos.

Tarybos darbuotojai yra ERRA Elektros energijos rinkų ir ekonominio reguliavimo, Gamtinių dujų rinkų ir ekonominio reguliavimo bei Atsinaujinančios energijos komitetų, Vartotojų apsaugos darbo grupės nariai ir aktyviai dalyvauja priimant sprendimus Generalinės asamblėjos ir vadovų susitikimuose.

Taryba nuolat pateikia atnaujintus duomenis ERRA internetinei svetainei, kas pusmetį rengia informaciją ERRA leidžiamam naujienų biuleteniui, padeda organizuoti tarptautinius seminarus, dalyvauja konferencijose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

WAREG

Taryba kartu su kitų šalių reguliuotojais dalyvavo 2014 m. įsteigiant vandens reguliuotojų tinklą (angl. Water Regulators Network – WAREG), skirtą užtikrinti bendradarbiavimą keičiantis gerąja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus reguliavimo praktika. Tarybos atstovai dalyvauja WAREG Generalinės Asamblėjos susitikimuose ir veikloje, taip pat Institucinės vandens sektoriaus valdysenos, Pagrindinių veiklos rodiklių ir lyginamosios analizės darbo grupių veikloje, prisideda prie Investicijų, Tarifų, Prieinamumo, Europos Sąjungos klausimų stebėsenos darbo grupių veiklos.

2017 m. gruodžio 5 d. Taryba kartu su 15 kitų geriamojo vandens rinkos reguliuotojų įsteigė WAREG. Šiuo metu organizacija vienija 26 tikruosius narius, stebėtojais yra 5 reguliuotojai.

OECD, NER ir kt.

Tarybos atstovai 2018 m. liepos mėn. pradėjo dalyvauti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECDEkonominių reguliuotojų tinklo (angl. Network of Economic Regulators – NER) veikloje. Šis tinklas yra atviras ir unikalus pasaulinis forumas, kuriame skatinamas įvairių reguliavimo institucijų, veikiančių energetikos, vandens, transporto ir ryšių sektoriuose, dialogas. NER nariai dalinasi patirtimi, aptaria iššūkius, novatoriškus sprendimus ir prioritetus reguliuotojų veiklai, diskutuoja geresnio reguliuotojų valdymo (angl. governance) ir nepriklausomumo temomis.

​Regioninis bendradarbiavimas tampa vis svarbesniu įgyvendinant dujų ir elektros rinkų integravimą į Europos tinklą. Tarybos atstovai aktyviai dalyvauja Regioninėje dujų rinkos koordinavimo grupėje, įsteigtoje pagal Baltijos energijos rinkų integravimo plano (angl. Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP) iniciatyvą. Taip pat aktyviai dalyvauja Baltijos šalių pajėgumų skaičiavimo regiono darbo grupėse, atsakingose už elektros sektoriaus tinklo kodeksų ir gairių įgyvendinimą regioniniu lygmeniu. 


Forum​