Įeiti
Tarybos pirmininkas Renatas Pocius

renatas-pocius.jpgStudijavo Vilniaus Gedimino technikos universitete: 2000 m. įgijo mechanikos mokslo bakalauro laipsnį, 2003 m. – mechanikos inžinerijos mokslo magistro laipsnį.

Nuo 2001 m. spalio 16 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. dirbo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje. Nuo 2012 m. ėjo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Dujų ir elektros departamento direktoriaus pareigas. Būdamas atsakingu už dujų ir elektros natūralių monopolijų reguliavimą bei priežiūrą, vadovavo didžiausių įmonių sąnaudų audito darbo grupei, prisidėjo prie ES 3-iojo energetikos paketo nuostatų perkėlimo į Lietuvos teisės aktus. Aktyviai dalyvavo svarstant ES energetikos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat klausimus, susijusius su Gamtinių dujų direktyvos perkėlimu, prekyba elektros energija Nord Pool biržoje ir kt.

Seimas 2021 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. XIV-17 paskyrė Valstybinės energetikos ir reguliavimo tarybos pirmininku penkerių metų kadencijai.

Pagal Energetikos įstatymo 8 straipsnio 3 dalį,  Tarybos pirmininkas, kurio kadencija pasibaigusi, jeigu jis sutinka, savo pareigas eina tol, kol bus paskirtas naujas Tarybos pirmininkas, bet ne ilgiau kaip vienus metus nuo kadencijos termino pabaigos.