Įeiti
Kokius vartojimo ginčus sprendžia Taryba ?

Vartotojų ir energetikos įmonių ginčus

  • dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją,
  • dėl prisijungimo, mokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo;
  • dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo,
  • dėl energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo,
  • dėl energijos taupymo paslaugų teikimo.

Vartotojų ar abonentų ir geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų paviršinių nuotekų tvarkytojų, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų ginčus:

  • dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų,
  • paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, nuotekų transportavimo paslaugų kainų,
  • laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų ir jų taikymo.