Įeiti
Publikuota: 2015.02.09. Atnaujinta: 2019.07.02

Finansinis pajėgumas


Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. veiklą pradeda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (veiklą vykdys vietoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos), Komisijos ir Inspekcijos  priimti teisės aktai galioja ir po šių įstaigų reorganizavimo.

Vadovaudamasi  Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6, 4.6 punktu Taryba nustato geriamojo vandens sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutines reikšmes. Aprašo 14 punktas nustato, kad ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei jo bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (per pastaruosius dvejus metus arba prognozuojamus veiklos metus) yra didesnis nei Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė.

2018 m. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė – 1,58 (nustatyta 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-222).