Įeiti

Švenčionių rajono šilumos kainos


Švenčionių rajono savivaldybėje veikiantys šilumos tiekėjai
Šilumos tiekėjas Tinklapis Informacija apie superkamą šilumą Informacija apie licenciją
UAB „Fortum Švenčionių energija‟www.fortum.comLicencija Nr. L4-ŠT-16 (Komisijos 2004 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. O3-8)
UAB „Švenčionių švara“Licencija Nr. 4 (išduota Švenčionių r. saviv. administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A-662)
UAB „Pabradės komunalinis ūkis“www.pabradesku.ltLicencija Nr. 1, išduota Švenčionių r. saviv. admin. dir. 2004 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. A-139
Šilumos kainos, ct/kWh su PVM

Rodyti pokytį
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas Katilinių skaičius (vnt.) Instaliuota galia (MW) Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW)
Biokuras Gamtinės dujos Kitas kuras
UAB „Fortum Švenčionių energija‟530,98,56,5316,26
UAB „Švenčionių švara“20,350,200,15
UAB „Pabradės komunalinis ūkis“20,4800,480
Iš viso931,738,77,0116,41
Maksimalus šilumos galios poreikis* 17,6
Šilumos tiekimo rodikliai 2018 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms
tūkst. MWh proc.
UAB „Fortum Švenčionių energija‟38,1134,06 4,0510,60
UAB „Švenčionių švara“0,030,03 0,000,00
UAB „Pabradės komunalinis ūkis“0,260,17 0,0934,60
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje esančio didžiausio katilo galią, tačiau ne didesnę kaip 30 proc. maksimalios galios sistemoje.