Įeiti

Šiaulių miesto šilumos kainos


Šiaulių miesto savivaldybėje veikiantys šilumos tiekėjai
Šilumos tiekėjas Tinklapis Informacija apie superkamą šilumą Informacija apie licenciją
AB „Šiaulių energija‟www.siaulenerg.ltLicencija Nr. L4-ŠT-10 (Komisijos 2003 m. gruodžio 17 d. nutarimas Nr. O3-115)
Šilumos kainos, ct/kWh su PVM

Rodyti pokytį
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas Katilinių skaičius (vnt.) Instaliuota galia (MW) Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW)
Biokuras Gamtinės dujos Kitas kuras
AB „Šiaulių energija‟8300,762,17248,14189
Iš viso8300,762,17248,14189
Maksimalus šilumos galios poreikis* 155,52
Šilumos tiekimo rodikliai 2015 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms
tūkst. MWh proc.
AB „Šiaulių energija‟405,23325,25 79,9819,70
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje esančio didžiausio katilo galią, tačiau ne didesnę kaip 30 proc. maksimalios galios sistemoje.