Įeiti

Rietavo šilumos kainos


Rietavo savivaldybėje veikiantys šilumos tiekėjai
Šilumos tiekėjas Tinklapis Informacija apie superkamą šilumą Informacija apie licenciją
UAB „Rietavo komunalinis ūkis“http://www.rietkom.lt/Licencija Nr. 1, išduota Rietavo saviv. admin. direktoriaus 2009 m. Liepos 17 d. įsakymo Nr. AV-417
Šilumos kainos, ct/kWh su PVM

Rodyti pokytį
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas Katilinių skaičius (vnt.) Instaliuota galia (MW) Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW)
Biokuras Gamtinės dujos Kitas kuras
UAB „Rietavo komunalinis ūkis“28,365,3603
Iš viso28,365,3603
Maksimalus šilumos galios poreikis* 2,9
Šilumos tiekimo rodikliai 2015 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms
tūkst. MWh proc.
UAB „Rietavo komunalinis ūkis“9,946,22 3,7237,40
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje esančio didžiausio katilo galią, tačiau ne didesnę kaip 30 proc. maksimalios galios sistemoje.