Įeiti
Publikuota: 2014.02.05. Atnaujinta: 2017.06.09

Šilumos kainos sandara


Energetikos kainų reguliuotojo pagrindinis uždavinys – stebėti, kad nedidėtų reguliuojamų įmonių išlaidos kitoms su kuru nesusijusioms reikmėms. Šilumos tiekėjų sąnaudas sąlyginai galima skirstyti į kintamąsias ir pastoviąsias.

1 pav. Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamosios (kovo mėn., euro ct/kWh be PVM)

 

Šaltinis Komisija. Kainos nurodytos be kuro nepadengtų sąnaudų.


Kintamąsias sąnaudas sudaro kuro, pirktos šilumos, pelenų, elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudos, kurios kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio. Kuro dedamoji šilumos kainoje sudaro nuo 40 iki 80 proc. visos kainos, priklausomai nuo deginamos kuro rūšies. Biokurą deginančių įmonių kuro dedamoji yra mažesnė nei šilumą gaminant dujomis. Tačiau, deginant biokurą, yra išleidžiama daugiau lėšų biokuro įrenginių eksploatacijai.

Pastoviosios sąnaudos – tai tokios sąnaudos, kurias įmonės patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Jas sudaro investicinė grąža, nusidėvėjimo (amortizacijos), einamojo remonto, personalo ir kitos sąnaudos.  Būtent šias sąnaudas Komisija kontroliuoja ir prižiūri, kad į šilumos kainą nebūtų įtrauktos nepagrįstos ir dėl neūkiškumo patirtos per didelės sąnaudos.

Iš Baltijos šalių sostinių gyventojams taikomų šilumos kainų palyginimo (2 pav.) galime matyti, kad Vilniuje, UAB „Vilniaus energija“ aptarnaujamiems vartotojams, 2016 m. kovo mėn. šilumos kaina buvo 5,60 ct/kWh be PVM, o Rygoje, UAB „Rigas siltums“ aptarnaujamiems vartotojams, ir Taline, AB „Tallinna Küte“ aptarnaujamiems vartotojams, – atitinkamai 22,38 proc. ir 11,57 proc. mažesnė. 2017 m. kovo mėn. šilumos kainų skirtumas tarp Vilniaus ir Rygos nėra labai žymus – Vilniuje, UAB „Vilniaus energija“ aptarnaujamiems vartotojams, buvo taikoma 4,28 ct/kWh be PVM šilumos kaina, o Rygoje, UAB „Rigas siltums“ aptarnaujamiems vartotojams šiluma kainavo 5,91 proc. daugiau. Taline, AB „Tallinna Küte“ aptarnaujami vartotojai už šilumą mokėjo 16,82 proc. daugiau.

2017 m. kovo mėn. šilumos kaina Vilniuje yra 23,57 proc. mažesnė nei 2016 m. kovo mėn., Rygoje, UAB „Rigas siltums“ aptarnaujamiems vartotojams – 4,28 proc. didesnė nei 2016 m. kovo mėn., o Taline, AB „Tallinna Küte“ aptarnaujamiems vartotojams – 0,97 proc. didesnė nei 2016 m. kovo mėn.

2 pav. Šilumos kainos Baltijos valstybių sostinėse 2016 m. kovo mėn. ir 2017 m. kovo mėn., euro ct/kWh (be PVM)


Šaltinis Komisija. Kainos nurodytos be kuro nepadengtų sąnaudų.